Formularz zamówienia

Umowa 
Posiadane produkty LIBRUS 
 
Etap nauczania
Liczba uczniów w szkole
Szkolenie z obsługi aplikacji
Cena

*Cena obejmuje: uruchomienie licencji, aktualizacje, pomoc techniczną przez telefon oraz drogą elektroniczną, opłatę za serwer za pierwsze 12 miesięcy, opcjonalnie szkolenie.

**W kolejnych latach placówka może przedłużyć umowę, wnosząc jedynie opłatę za przechowywanie danych na serwerze za następny rok. Cena opłaty serwerowej uzależniona jest od liczby uczniów w placówce. Wliczona w nią jest pomoc techniczna świadczona telefonicznie oraz drogą elektroniczną, a także aktualizacje aplikacji.

Dane do umowy
 
Adres dostawy /

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk