Informujemy, że na noc z 6 na 7 maja na godziny 23:00-05:00 zaplanowana została przerwa techniczna, w trakcie której przeprowadzona zostanie aktualizacja systemu. W tych godzinach serwis będzie niedostępny.

WDB

AIG

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

WDBWDB

AIGAIG

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk