Informujemy, że w dniach od 3 do 9 sierpnia zaplanowana została coroczna wakacyjna przerwa techniczna, w trakcie której system zostanie przygotowany do nowego roku szkolnego 2015/2016. W tych dniach cały serwis będzie niedostępny.

MegaMatma

KND

DD

SKOK

PCG

MEDICOVER

iq.pl

WDB

aSc

PayU

AXA

Interrisk

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

SKOKSKOK

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

WDBWDB

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk