Informujemy, że w dniach od 1 do 7 sierpnia zaplanowana została coroczna wakacyjna przerwa techniczna, w trakcie której system zostanie przygotowany do nowego roku szkolnego 2016/2017. W tych dniach cały serwis będzie niedostępny.

WDB

AIG

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

WDBWDB

AIGAIG

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk