e-Ocena Opisowa

Aplikacja internetowa skierowana do Nauczycieli nauczania zintegrowanego. Wspomaga Nauczyciela przy formułowaniu edukacyjnych
ocen opisowych, dostępna przez okno przeglądarki internetowej.

Działanie systemu zapewnia:

 • dynamiczny podgląd tekstu oceny opisowej na świadectwie w czasie jego sporządzania;
 • wydruk kompletnych arkuszy ocen (wszystkich stron);
 • graficzne przedstawienie dostępnego miejsca na świadectwie – pasek postępu;
 • możliwość zmiany schematu oceny opisowej przez Administratora – nowy schemat dostępny automatycznie u pozostałych Użytkowników;
 • ponad 1000 gotowych wyrażeń oceniających w bazie aplikacji;
 • możliwość dodawania przez Nauczyciela zupełnie nowych wyrażeń oceniających;
 • tworzenie wydruków z oceną opisową na zebrania z Rodzicami;
 • wydruk świadectw na giloszach (możliwość zamówienia czystych druków szkolnych w firmie Librus);
 • import wszystkich danych z dziennika elektronicznego (ocena opisowa oraz dane Ucznia);
 • eksport i import plików z danymi Uczniów z innych programów w formacie (SOU);
 • sporządzanie i drukowanie statystyk, zestawień ocen i danych Uczniów.

e-Ocena Opisowa w Zintegrowanym Systemie Edukacyjnym Librus

e-Ocena Opisowa będąca integralną częścią aplikacji e-Świadectwa wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus. Może funkcjonować w placówce szkolnej samodzielnie (bez pozostałych składników systemu), a także jako składnik większego zintegrowanego systemu edukacyjnego. Szczegóły znajdują się w zakładce Integracja.

Pozostałe aplikacje Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus

 • e-Sekretariat
 • e-Nauczanie
 • Plan Lekcji
 • Programy komputerowe

Poznaj e-Ocenę Opisową

Jeśli chcą Państwo poznać aplikację e-Świadectwa z nową e-Oceną Opisową, zapraszamy do kontaktu za pomocą dostępnego formularza kontaktowego.

⇑⇑

Udostępnij:

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk