Informujemy, że w dniach od 4 do 10 sierpnia zaplanowana została coroczna wakacyjna przerwa techniczna, w trakcie której system zostanie przygotowany do nowego roku szkolnego 2014/2015. W tych dniach cały serwis będzie niedostępny.

KND

DD

SKOK

PCG

MEDICOVER

iq.pl

WDB

aSc

PayU

Sigillum

PWPW

AXA

Warta

Interrisk

KNDKND

DDDD

SKOKSKOK

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

WDBWDB

aScaSc

PayUPayU

SigillumSigillum

PWPWPWPW

AXAAXA

WartaWarta

InterriskInterrisk